• Popis

Fosfonáty jsou estery kyseliny fosfonové, které obsahují fosfor.

Fosfonáty se používají pro stabilizaci bělicí látky (tzv. perborátu). Ten  je ekologicky závadný. Fosfonáty komplikují procesy zadržování fosforu v čistírnách odpadních vod a škodí (chemické) orientaci vodních živočichů ve vodě.

Vyhláška 78 z února 2006, kterou se mění vyhláška stanovující seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo omezeno, stanovuje, že do seznamu nebezpečných látek jsou zařazeny také sloučeniny fosforu. Prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmot. se od 1. července 2006 nesmí uvádět na trh a od 1. října 2006 se nesmí uvádět do oběhu.

Věra Pospíšilíková
Ekologická poradna Veronica